XVIII GRp 17/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GR 31/19

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: 2 sierpnia 2019 r.

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRp 17/19

Nadzorca Sądowy: Sławomir Witkowski