XVIII GRp 16/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GR 42/20

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: 10 lipca 2020 r.

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRp 16/20

Data zakończenia postępowania: 14 stycznia 2022 r.