XVIII GRp 11/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia PPU: XVIII GR 69/21

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: 24 sierpnia 2021 r.

Rodzaj postępowania: przyspieszone postępowanie układowe

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRp 11/21

Data zakończenia postępowania: 17 sierpnia 2022 r.