XVIII GRp 10/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GR 35/20

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: 23 czerwca 2020 r.

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRp 10/20

Data zakończenia postępowania: 27 maja 2021 r.