XIX GUp1506/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 192/20

Data ogłoszenia upadłości: 2 listopada 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1506/20

Data zakończenia postępowania: 23 lutego 2022 r.