XIX GUp 109/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1623/20

Data ogłoszenia upadłości: 26 stycznia 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 109/21

Data zakończenia postępowania: 25 kwietnia 2023 r.