XIX GUp 1051/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 138/19

Data ogłoszenia upadłości: 7 czerwca 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1051/19

Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyński

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 19 czerwca 2019 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.