XIX GUp 91/22

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1474/21

Data ogłoszenia upadłości: 03.02.2022 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 91/22