XIX GUp 88/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 1452/19

Data ogłoszenia upadłości: 4 lutego 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 88/20

Data zakończenia postępowania: 22 lipca 2022 r.