XIX GUp 748/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 470/21

Data ogłoszenia upadłości:  23.06.2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 748/21