XIX GUp 726/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 489/21

Data ogłoszenia upadłości:  22.06.2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 726/21

Data zakończenia postępowania: 20 września 2022 r.