XIX GUp 618/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 200/21

Data ogłoszenia upadłości: 28 maja 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 618/21