XIX GUp 474/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 346/21

Data ogłoszenia upadłości: 29 kwietnia 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 474/21

Data zakończenia postępowania: 19 września 2022 r.