XIX GUp 363/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 612/20

Data ogłoszenia upadłości: 27 kwietnia 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 363/20