XIX GUp 336/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 6-/21

Data ogłoszenia upadłości: 24 marca 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 336/21

Data zakończenia postępowania: 8 czerwca 2022 r.