XIX GUp 309/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 2113/20

Data ogłoszenia upadłości: 18 marca 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 309/21

Data zakończenia postępowania: 21 grudnia 2022 r.