XIX GUp 246/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1996/20

Data ogłoszenia upadłości: 10 marca 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 246/21

Data zakończenia postępowania: 5 listopada 2021 r.