XIX GUp 182/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 2065/20

Data ogłoszenia upadłości: 22 lutego 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 182/21

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 4 marca 2021 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.