XIX GUp 1792/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1467/20

Data ogłoszenia upadłości: 15 grudnia 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1792/20

Data zakończenia postępowania: 25 maja 2022 r.