XIX GUp 1596/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1206/21

Data ogłoszenia upadłości: 09.11. 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1596/21

Data zakończenia postępowania:18 sierpnia 2022 r.