XIX GUp 1578/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 216/20

Data ogłoszenia upadłości: 10 listopada 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1578/20

Data zakończenia postępowania: 31 maja 2022 r.