XIX GUp 1503/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1553/20

Data ogłoszenia upadłości: 2 listopada 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1503/20

Data zakończenia postępowania: 1 października 2021 r.