XIX GUp 1469/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 193/21

Data ogłoszenia upadłości:  22.10.2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1469/21

Data zakończenia postępowania:5 września 2022 r.