XIX GUp 1464/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1384/20

Data ogłoszenia upadłości: 22 października 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1464/20

Data zakończenia postępowania: 4 listopada 2021 r.