XIX GUp 14/22

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1523/21

Data ogłoszenia upadłości: 05.01.2022 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 14/22