XIX GUp 1387/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 713/21

Data ogłoszenia upadłości:  20.10.2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1387/21

Data zakończenia postępowania:24 marca 2023 r.