XIX GUp 132/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 581/20

Data ogłoszenia upadłości: 5 lutego 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 132/21

Data zakończenia postępowania: 23 września 2022 r.