XIX GUp 1277/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 690/19

Data ogłoszenia upadłości: 7 października 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1277/19

Data obwieszczenia w MSiG: 14 października 2019 r.