XIX GUp 1255/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1027/21

Data ogłoszenia upadłości:  27.09.2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1255/21

Data zakończenia postępowania:6 września 2022 r.