XIX GUp 1244/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1065/21

Data ogłoszenia upadłości:  27.09.2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1244/21

Data zakończenia postępowania: 23 stycznia 2023 r.