XIX GUp 1220/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1162/20

Data ogłoszenia upadłości: 8 września 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1220/20

Data zakończenia postępowania: 13 kwietnia 2023 r.