XIX GUp 1190/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 652/19

Data ogłoszenia upadłości: 2 września 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1190/19

Data zakończenia postępowania: 23 września 2022 r.