XIX GUp 1184/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 691/19

Data ogłoszenia upadłości: 2 września 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1184/19

Data zakończenia postępowania: 15 marca 2023 r.