XIX GUp 1121/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 114/20

Data ogłoszenia upadłości: 18 sierpnia 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1121/20

Data zakończenia postępowania: 30 grudnia 2021 r.