XIX GUp 1090/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 754/20

Data ogłoszenia upadłości: 7 lipca 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1090/20

Data zakończenia postępowania: 6 września 2022 r.