XIX GUp 1079/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 106/19

Data ogłoszenia upadłości: 16 czerwca 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1079/19

Data zakończenia postępowania: 1 października 2021 r.