XIX GUp 1062/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 330/19

Data ogłoszenia upadłości: 11 czerwca 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1062/19

Data obwieszczenia w MSiG: 21 czerwca 2019 r.