XIX GUp 1004/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 985/21

Data ogłoszenia upadłości:  06.08.2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1004/21

Data zakończenia postępowania: 8 listopada 2022 r.