XIX GRp 14/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego: XIX GR 11/19

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: 31 lipca 2019 r.

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XIX GRp 14/19