X GUp 94/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 2087/18

Data ogłoszenia upadłości: 29 stycznia 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  94/19

Data zakończenia postępowania: