X GUp 998/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1416/18

Data ogłoszenia upadłości: 15 listopada 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  998/18

Data zakończenia postępowania:10 lutego 2022 r.