X GUp 922/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1554/18

Data ogłoszenia upadłości: 23 października 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  922/18

Data zakończenia postępowani: