X GUp 922/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1343/17

Data ogłoszenia upadłości: 20 listopada 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 922/17