X GUp 89/17

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 1601/16

Data ogłoszenia upadłości: 10 lutego 2017r.

Sygnatura akt postepowania upadłościowego: X GUp  89/17

Data zakończenia postępowania: ...............