X GUp 825/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1154/18

Data ogłoszenia upadłości: 26 września 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  825/18

Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyński

Data zakończenia postępowania: