X GUp 824/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 977/17

Data ogłoszenia upadłości: 18 października 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 824/17