X GUp 809/17

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1229/17

Data ogłoszenia upadłości: 16 października 2017

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 809/17

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data zakończenia postępowania: 5 maja 2021 r.