X GUp 804/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1080/18

Data ogłoszenia upadłości: 20 września 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  804/18

Data zakończenia postępowania: