X GUp 790/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1458/16

Data ogłoszenia upadłości: 6 grudnia 2016 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  790/16