X GUp 788/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 889/18

Data ogłoszenia upadłości: 14 września 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  788/18

Data zakończenia upadłości: 29 listopada 2021 r.